Ontwerp

Ieder project begint met een idee over een eindproduct. Samen met de klant worden dan de eisen en specificaties besproken.

Als het om complexe producten gaat dan kunnen wij met behulp van onze 3D ontwerpsoftware eerst een 3D model maken, wat het ontwerpproces aanzienlijk vergemakkelijkt. Zo kunnen mogelijke problemen en praktische zaken al in een vroeg stadium aan het licht komen, zonder dat er al geproduceerd is.

De klant krijgt dan direct een duidelijk beeld wat hij kan verwachten en voor ons komen productietechnische aspecten duidelijk naar voren. Een win-win situatie dus.

ISOLAS ....                                      

Sterk in maatwerk !

Bel :  075-6141844